Sashiko Threads

Natural Plant Dyed Cotton and Bamboo Sashiko threads